شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

نامه شماره ۳۳۳/۱س ف مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان منضم به لایحه پیشنهادی منابع درآمدی و همچنین نامه شماره ۳۳۵/۱س ف مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ سازمان منضم به لایحه پیشنهادی بودجه سازمان برای اجرا در سال ۱۳۹۴ مطرح و پس از بررسی و اعلام نقطه نظرات اعضای شورا و موافقت با کلیات لایحه ، مقرر گردید با توجه به افزایش ده میلیارد ریالی بودجه سازمان ، جدول برنامه های فرهنگی و ورزشی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا طرح و نظرات اعضاء پیرامون آن اخذ و جهت اتخاذ تصمیم در جلسه رسمی شورا مطرح گردد.

مصوبه دوم  :

پیرو مکاتبه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در مورد مرز جغرافیایی شهرستان کاشان و آران و بیدگل و بروز مشکلاتی در مورد مرز جغرافیایی دو شهرستان ، مقرر گردید در اجرای بندهای ۱۱ و ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  به منظور جلوگیری از بروز حساسیت های سیاسی و اجتماعی ، مراتب جهت بررسی و پیگیری موضوع به استاندار محترم اصفهان منعکس گردد.

مصوبه سوم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ در سی و چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم  :

طرح استعفای جناب آقای علی رضا عرب بیگی به دنبال انتصاب ایشان به عنوان مدیر امور برق شهرستان کاشان مطرح و در اجرای تبصره دو ماده ۱۴ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، استعفای ایشان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مراتب جهت معرفی جایگزین به فرمانداری کاشان منعکس گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest