شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ با عنایت به انصراف آقای علی رسول زاده عضو ناظر در شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کاشان و طرح موضوع در جلسه ، به اتفاق آراء آقای حسین حیدریان به عنوان جایگزین انتخاب شد.

مصوبه دوم :

ـ نظر به حضور سردار علی رضا گل محمدی ( قرارگاه تحقیق و تفحص مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح) و ارائه گزارش در زمینه تفحص شهدای معزز و درخواست اختصاص کمک به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز، مقرر گردید شهرداری کاشان ضمن اجرای بندهای دو و سه مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ کمیسیون خدمات شهری ، لایحه پیشنهادی خود را به منظور اتخاذ تصمیم به شورا ارائه نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و یکمین جلسه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest