شورای اسلامی شهر کاشان

مذاکرات :

ـ پیرو جلسه های قبلی و در اجرای بخشنامه های شماره ۶۵۱۵۲/۱/۲۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ و ۷۵۰۱۲/۱/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ استاندار محترم اصفهان تعرفه های عوارض محلی پیشنهادی شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی ها به جلسه آتی شورا موکول گردید.

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و هفتمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ در هفده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest