شورای اسلامی شهر کاشان

مذاکرات :

ـ پیرو جلسه های قبلی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری در بخش هزینه ها با موضوع طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و وبودجه شورا مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest