شورای اسلامی شهر کاشان

#

🔹 سال اول-دوره ششم

🔸گزارش تصویری کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر کاشان
◽️بررسی مشکلات پروژه های عمرانی شهرداری کاشان

▫️۱۴۰۰/۶/۱۴

✅ کانال رسمی شورای شهرکاشان

تلگرام
💠 T.me/kashan_shora

اینستاگرام
💠Instageram.com/shorakashan

واتساپ
💠https://chat.whatsapp.com/L5sXaHj47l70CohrUwuE4e