شورای اسلامی شهر کاشان

#

🔹 سال اول-دوره ششم

🔸گزارش تصویری
◽️ بازدید رئیس و اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهرکاشان از پروژه های عمرانی شهرداری
◽️به همراه سرپرست شهرداری و مدیران عمرانی شهرداری کاشان

▫️۱۴۰۰/۶/۱۶
عکس:مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری

✅ کانال رسمی شورای شهرکاشان

تلگرام
💠 T.me/kashan_shora

اینستاگرام
💠Instageram.com/shorakashan

واتساپ
💠https://chat.whatsapp.com/L5sXaHj47l70CohrUwuE4e