شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۴/۸۵ ریال درآمدها و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۰۵۴/۸۵ ریال هزینه ها مطرح و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و یکمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest