شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

بیست و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۸ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد.

آقای رسول زاده ریاست شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم به حضّار و مدعوین جلسه موضوعات جلسه شامل : ۱-  حوزه سرمایه گذاری در شهرداری ۲- تعرفه های عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۷ را مطرح و هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار کاشان ، معاون مالی اداری شهرداری و مدیران مربوطه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

شایان ذکراست در بخش نخست بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ، هیات مدیره محترم انجمن خیرین مسکن ساز کاشان در جلسه حاضر و درباره اقدامات و وضعیت انجمن خیریه بحث و گفتگو پرداختند.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :

مصوبه ای نداشت

مصوبه دوم : 

نتایج بررسی ها و تصمیمات چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ با شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم : 

نتایج بررسی ها و تصمیمات چهارمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ با ده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.مصوبه چهارم : نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ با چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک : مصوبه ای نداشت

۲-دستور کار شماره دو: تصمیمات چهارمین جلسه کمیسیون عمرانی و فنی مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ با اکثریت مطلق به تصویب رسید.

۳-دستور کار شماره سه : تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون عمرانی و فنی مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ با اکثریت مطلق به تصویب رسید.

۴-دستور کار شماره چهار: تصمیمات چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ با اکثریت مطلق به تصویب رسید.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ،****در جلسه شماره * مورخ ****  مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.