شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ با عنایت به گزارش مشاور پروژه اوراق مشارکت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف) مقرر گردید مدیران محترم پروژه های میدانگاه آقا و مجتمع تجاری امیرکبیر ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ مکان های ذکر شده اتمام و برای بهره برداری آماده گردد.

ب) مقرر گردید شهرداری در خصوص نحوه استفاده از زمین های باقی مانده در طرح پروژه اوراق مشارکت پیشنهاد خود را حداکثر ظرف یکماه آینده تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

ج) مقرر گردید تا از طریق کارشناسان رسمی دادگستری پروژه میدانگاه آقا کارشناسی شده و برای انجام اقدامات بعدی مراتب به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهل و پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۴ در بیست و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest