شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ فصل های سوم ـ چهارم ـ ششم و هفتم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح موادی از آن مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ تعرفه های درآمدی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان مطرح و بخش اول آن به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ در هفده  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest