شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ تعدادی از تعرفه های درآمدی سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح و :

ـ کد ۱۴۰۴ با موضوع عوارض بهره برداری منصوبات آنتن های مخابراتی

ـ کد ۱۲۰۶ با موضوع عوارض احداث درب اضافی

ـ کد ۱۱۲۳ با موضوع عوارض تجدید و تمدید پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی ـ تجاری و سایر

پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest