شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۳۹۴۶۱/۱۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در مورد ارائه تعاریف و اصلاحات مورد کاربرد در بخش درآمد شهرداری مطرح و کلیات آن به غیر از ردیف های ۳ و ۱۸ ( زیرزمین ـ تراکم پایه ) مورد تصویب قرار گرفت. مقرر است در جلسه آتی شورا تمامی محتوای مندرج در دفترچه مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest