شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص معرفی نماینده شورا به منظور شرکت در جلسات تعیین درجه شغلی واحدهای کسب و پیشه سطح شهر برای سال ۱۳۹۵ مطرح و آقای علی رسول زاده به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر انتخاب گردید.  

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest