شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

– مقرر گردید شهرداری در قالب طرح مشارکت با مجمع خیرین مسکن ساز کاشان نسبت به تأمین زمین و صدور پروانه ساختمانی برای احداث مسکن نیازمندان اقدام نموده و در مقابل مجمع خیرین مسکن ساز متعهد گردد ۳۰% از واحدهای احداثی را به شهرداری تحویل تا این دستگاه بر اساس ضوابط و مقررات خود به افراد بی بضاعت و فاقد مسکن شهرداری تحویل نماید.

مصوبه دوم  :

 

ـ مقرر گردید مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز نسبت به ارسال درخواست های خود از شورا و شهرداری اقدام نموده و اعضاء شورای اسلامی شهر پس از بررسی ، تصمیمات لازم در خصوص حمایت از خیرین مدرسه ساز پیش بینی ، تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نمایند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest