شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ در هفده  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

– نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ در یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم  :

ـ موضوع حل مشکلات کارگران تحت پوشش شرکت های حجمی نظافت و جمع آوری زباله شهرداری مطرح و با توجه به اهمیت موضوع و تسریع در رفع مشکل کارگران زحمت کش و خدوم شهرداری ، مقرر گردید با تشکیل کارگروه مراتب در کمیسیون خدمات شهری شورا بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه چهارم  :

ـ نامه شماره ۸۷۳۷/۷۶ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی شهر در مدیریت پیشگیری و بحران شهرداری مطرح و آقای سید علی ثابت به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر انتخاب گردید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest