شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌ های قبل از دستور :

سی اُمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۸ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد و ریاست شورای اسلامی شهر آقای رسول زاده ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ایام شهادت حضرت زهرا(س) را تسلیت عرض نمودن ، پس از آن نامه های رسیده توسط منشی شورا قرائت ، موضوعات دستورکار مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

شایان ذکراست در ساعت ۹ الی ۱۱ رئیس و اعضای محترم هیأت اجرایی نظام مهندسی کاشان در سی اُمین جلسه شورای اسلامی شهر حاضر و گزارشی از اقدامات و وضعیت نظام مهندسی کاشان به استحضار حضّار رسانیدند ، سپس با عنایت به دعوت ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی کاشان پیرامون بازدید اعضای شورای اسلامی شهر کاشان از مجموعه تامین اجتماعی ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به مجموعه سازمان تامین اجتماعی کاشان مراجعه نمودند.

جلسه در ساعت ۱۱ صبح با ذکر صلوات به پایان رسید .

مصوبه اول : مصوبه ای نداشت .

مصوبه دوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات هفدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ با چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید .

مصوبه سوم : نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید .

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت .

۲-دستور کار شماره دو: تصمیمات هیجدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب رسید .

۳-دستور کار شماره سه : تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۲۴/۱۱/به تصویب رسید .

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای / خانم ****** در جلسه شماره ** مورخ ***** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد .