شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۱۸۶۹۰/۸۶ مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ شهرداری کاشان موضوع ایجاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان مطرح و پس از استماع نقطه نظرات مخالفین و موافقین ، رأی گیری بعمل آمد و طرح مذکور به تصویب نرسید.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۱۷۳۸۵/۸۶ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ شهرداری کاشان موضوع ایجاد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان مطرح و پس از استماع نقطه نظرات مخالفین و موافقین ، رأی گیری بعمل آمد که به علت تساوی آراء ، رأی گیری نهایی به جلسه بعدی موکول گردید.

مصوبه سوم :

ـ مقرر گردید شهرداری کاشان پیشنهاد خود را در خصوص اجرایی نمودن قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری حداکثر ظرف بیست روز تهیه و به شورا ارائه نماید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest