شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۱۰۷/۴۸۱۲۷/۱۷۶۹ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ مدیر آموزش و پرورش کاشان در خصوص اعلام نرخ های پیشنهادی کرایه سرویس های مدارس در سال تحصیلی جاری با عنایت به بند سوم مصوبات پنجمین جلسه کارگروه سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس شهرستان مطرح و به استناد بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی  شورا مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نودمین جلسه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورا مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ در بیست و نه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و چهارمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest