شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۸۵۱۲/۱۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به لایحه پیشنهاد اصلاحی تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مطرح و در اجرای بخشنامه های شماره ۶۵۱۵۲/۱/۲۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ و ۷۵۰۱۲/۱/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ استاندار محترم اصفهان تعرفه های عوارض محلی پیشنهادی شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی ها به جلسه آتی شورا موکول گردید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و هفتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest