شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ با عنایت به طرح موضوع نکوداشت یکصد سالگی آموزش و پرورش شهرستان کاشان توسط مدیر محترم آموزش و پرورش و با توجه به مصوبات شورای آموزش و پرورش که با حضور نماینده شهرداری صورت گرفته است ، مقرر شد لایحه شهرداری محترم برای تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

مصوبه دوم :

ـ مقرر شد با توجه به سؤال چند نفر از اعضای محترم ، مشاور طرح تفصیلی شهر کاشان برای ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح تفصیلی در جلسه آتی شورای اسلامی شهر دعوت بعمل آید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱/۹/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۶/۹/۱۳۹۵ در بیست و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest