شورای اسلامی شهر کاشان

💠 گزارش تصویری ملاقات مردمی مهندس مهدی نادعلی
🔸 رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر کاشان

◽️ بررسی درخواست ها و مشکلات مردمی
◽️پیگیری مسائل ،مشکلات و پیشنهادات

🔘 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳