شورای اسلامی شهر کاشان

💠 گزارش تصویری ملاقات مردمی مهندس جواد حاج قدیری
🔸 رئیس شورای شهرستان و رئیس کمیسیون امور عمرانی و فنی شورای اسلامی شهر کاشان

◽️بررسی درخواست ها و مشکلات مردمی
◽️پیگیری مسائل ،مشکلات و پیشنهادات