شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف ) تعرفه های درآمدی ( بهای خدمات ) سازمان دارالسلام ( آرامستان ها ) شهرداری کاشان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحات مد نظر اعضاء و به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) در خصوص نحوه اعمال کاهش احتمالی در وصول بهای خدمات سازمان ، نظر به اینکه بعضی از ورثه مرحومین از وضعیت مالی لازم برخوردار نیستند و استحقاق کمک و مساعدت را دارند با کاهش مبالغ مندرج در جدول تعرفه های درآمدی سازمان در سال ۱۳۹۵ تا سقف بیست درصد بوسیله مدیر عامل سازمان و ده درصد علاوه بر درصد مذکور با پیشنهاد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره سازمان موافقت می گردد. هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره سازمان تفویض نماید.

مصوبه دوم :

ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان دارالسلام شهرداری کاشان با مبلغ ۲۶ میلیارد ریال و بدون تغییر سقف بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان دارالسلام شهرداری کاشان با سقف مبلغ ۳۳ میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با افزایش دو میلیارد ریال در بخش درآمدهای عمرانی و جاری (کمک شهرداری) و افزایش همین مبلغ در هزینه های عمرانی با مبلغ ۳۵ میلیارد ریال ، به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest