شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

در اجرای ماده ۱۶ قانون انتخابات و ماده ۹ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره ۸۲۸۶/۱/۱۰۴۹ ۳۰/۰۵/۹۶ فرمانداری ویژه شهرستان کاشان اولین جلسه شورای اسلامی شهر کاشان به ریاست ( سنی ) سید مهدی ناظم رضوی در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۶/۹۶ در محل فرمانداری کاشان تشکیل و برای انتخاب هیات رییسه شورا اخذ رای بعمل آمد و مدعوین از بین خود آقای علی رسول زاده را بعنوان رئیس و آقای حسینعلی وکیل علی آبادی را بعنوان نائب رئیس و آقای مجید شمس را بعنوان خزانه دار و آقایان مصطفی کردمیل موخر و علیرضا پور عسگری را بعنوان منشی شورای اسلامی شهر کاشان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نمودند.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest