شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۵۴۷۰۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص ثبت درآمد و هزینه های فروش بلیط پروازهای فرودگاه کاشان مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورد رسیدگی قرار گیرد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ در بیست و هشت  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و نهمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ در پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید . 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest