شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ شکوائیه خانم زهرا سادات قریشی مالک پلاک مجاور مرکز جراحی پارسیان واقع در خیابان شهید بهشتی ـ کوی شهید صلواتی موضوع  اعلام گلایه از ایجاد مزاحمت برای ایشان با حضور همسر ایشان آقای سید حسین طباطبایی مطرح و مقرر گردید موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر مطرح گردد.

مصوبه دوم :

ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری به صورت مکتوب طرح خود را برای بررسی به شورا ارائه نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest