شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ پیرو ارسال مصوبات جلسه ۲۹۸ رسمی ( مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ ) شورای اسلامی شهر ( طی نامه شماره ۶۲۶/۷/ک مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶) و عطف به نامه شماره ۲۱۸۴/۱/۲۰۴۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۶ فرمانداری محترم شهرستان کاشان ، موضوع در این جلسه مطرح و بر مصوبه قبلی شورا تأکید گردید.

مصوبه دوم :

ـ طرح دو فوریتی مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ مبنی بر : «توقف احداث آمفی تئاتر حضرت آیت اله مدنی کاشانی «ره» در سایت شهرداری ـ بلوار دانش » ( که به امضای هفت نفر از اعضای شورا رسیده بود) مطرح و پس از بحث و بررسی با حضور جناب آقای مهندس فخری معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری موارد زیر به تصویب رسید:

*ـ طراحی و اجرای مجموعه فرهنگسرای حضرت آیت اله مدنی «ره» واقع در پارک آیت اله مدنی کاشانی بر اساس مصوبه هشتمین جلسه کمیسیون امور عمرانی شورای اسلامی شهر (مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳) مورد تأکید می باشد.

*ـ احداث آمفی تئاتر به استناد قرارداد شماره ۵۶۰۸۹/۳۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ در محل سایت متوقف گردد.

*ـ از آنجا که احداث سالن اجتماعات هم شأن مجموعه سایت اداری شهرداری ضروری می باشد، شهرداری محترم نسبت به تهیه فاز یک طرح و جانمایی آن اقدام نموده ، پس از تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به انجام فاز دو و اجرای آن اقدام نماید.

مصوبه سوم:

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۳/۲/۱۳۹۶ در چهل بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۶ در بیست و هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest