شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ مقرر گردید شهرداری کاشان شیوه نامه جدید حوزه املاک را حداکثر تا پایان مرداد ماه آماده و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورا ارسال نماید.

مصوبه دوم :

 ـ با عنایت به تشکیل کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شورای اسلامی شهر، نفرات ذیل برای عضویت در کمیسیون انتخاب گردیدند:

۱) حسن الماسی

۲) سیدعلی ثابت

۳) حسین حیدریان

۴)جواد حاجی قدیری

۵) مجید شمس

۶)مصطفی کردمیل

۷) سیدمهدی ناظم رضوی

 مصوبه سوم :

 ـ نامه شماره ۱۹۷۱۸/۱۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ شهردار محترم در خصوص پیشنهاد اعمال کاهش بدهی در بخش عوارض تا سقف سی درصد به مناسبت دهه کرامت و به منظور تشویق شهروندان در پرداخت بدهی خود به شهرداری مطرح و ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری ، زمان اجرای طرح از روز
پنج شنبه ۱۴ مرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه تعیین گردید. مقرر است شهرداری پس از اجرای طرح گزارشی از مراجعات صورت گرفته در این خصوص و میزان بهره برداری شهروندان از تسهیلات مذکور را به صورت مکتوب به شورا ارائه نماید.

مصوبه چهارم :

ـ نامه شماره ۴۰۰/۴۴۸۲۷/۱۷۶۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ اداره آموزش و پرورش کاشان در خصوص پیشنهاد اختصاص کمک مالی به منظور برگزاری جشن ستارگان برای تقدیر و تشکر از دانش آموزان فعال و ساعی مراکز پیش دانشگاهی کاشان که موفق به کسب رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور سراسری شده اند مطرح و مقرر گردید شهرداری کاشان از محل اعتبارات ذیربط در بودجه سال جاری نسبت به اختصاص و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال اقدام نماید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و یکمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ در پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest