شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ مقرر گردید شهرداری محترم لیست فضاهای با کاربری خدماتی را مطابق طرح تفصیلی مصوب ، به شورای اسلامی شهر اعلام نماید تا در برنامه ریزی های شهری مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

مصوبه دوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest