شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ پیشنهاد سه تن از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص تجدید نظر در مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا موضوع اجرای تبصره سوم ذیل ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی ، به منظور بازسازی شبکه های فرسوده و جلوگیری از هدر رفت آب و توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام توسط شرکت آب و فاضلاب کاشان مطرح و اجرای مصوبه قبلی مورد تأکید قرار گرفت.

مصوبه دوم :

 ـ نامه شماره ۴۷۵۹۷/۵۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در مورد پیشنهاد احداث پارکینگ زیرگذر در خیابان امیریه به منظور روان سازی ترافیک شهری با توجه به تردد بسیار بالای مراجعین به مجموعه بازار و …… مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و ششمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هفتمین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شورا مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و نهمین جلسه کمیسیون  امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest