شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات اولین و دومین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شورا مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۵ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ در چهارده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest