شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ ابتدا توسط خانم دکتر نیکخواه و حاج آقای حلی شرح مفصلی از فعالیت های جامعه نابینایان ارائه شد و در پایان نیاز جامعه مبنی بر «احداث پارک با رعایت ضوابط خاص نابینایان و ساختمان خدماتی ذیربط » بیان گردید.در نهایت بمنظور اتخاذ راهکار مناسب برای تخصیص زمین جهت پروژه فوق الذکر ، موضوع در کمیته مشترک نمایندگان شهرداری ، جامعه نابینایان و شورای اسلامی شهر پیگیری شود.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ در دوازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۸/۴/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest