شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

نظر به انتصاب جناب آقای مهندس علی رضا عرب بیگی به عنوان مدیر امور برق شهرستان و استعفاء ایشان از عضویت شورای اسلامی شهر مراسم تودیع ایشان برگزار و شورای اسلامی شهر از ایشان تجلیل نمود.

مصوبه دوم :

پیرو بند دوم مصوبه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ شورا در مورد نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک کاشان در خصوص املاک مرز جغرافیایی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل و به لحاظ بروز مسائل اجتماعی و سیاسی پیشنهاد گردید:

فرماندار محترم نسبت به تشکیل شورای تأمین شهرستان بصورت فوق العاده بمنظور رسیدگی جامع به موضوع مرز جغرافیایی شهرستان و اتخاذ راهکارهای پیگیری ، دستور لازم صادر فرماید.

مصوبه سوم  :

نامه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان منضم به نرخ پیشنهادی اخذ کرایه تاکسی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ مطرح و به استناد بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات چهلمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه پنجم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ در هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه ششم  :

نظر به تقاضای اختصاص زمین برای افزایش عرصه محل احداث مدرسه علمیه حضرت آیت اله مدنی «ره» واقع در پارک آیت اله مدنی «ره»، مقرر گردید هیئت امناء مدرسه علمیه ، طرح جامع حوزه علمیه در حال احداث تهیه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر ارائه فرمایند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest