شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ در سی و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ در پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest