شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مجلس شورای اسلامی ، مقرر گردیدکارگروهی با محوریت معاونین اداری مالی و شهرسازی ـ مدیران درآمد و املاک شهرداری ـ رئیس تأمین اجتماعی ـ شعبه کاشان و دو نفر اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر منعکس گردد. دبیر کارگروه مذکور معاون اداری مالی شهرداری خواهد بود.

مصوبه دوم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ در سی و هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest