شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ در یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ در نوزده  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و پنجمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۷/۳/۱۳۹۴ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه پنجم  :

– مقرر گردید گزارش معاونت اداری مالی شهرداری در جلسه فوق العاده آتی شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ رأس ساعت ۲۱ تشکیل می گردد ارائه گردد.

مصوبه ششم  :

ـ موضوع نفوذ ریزگردها با حضور کارشناس محترم اداره منابع طبیعی کاشان مورد بررسی قرار گرفت . به لحاظ اهمیت موضوع و آسیب های جدی آن برای عموم مردم مقرر گردید کمیسیون خدمات شهری در جلسه مشترک با حضور نمایندگان
تام الاختیار فرمانداری ، بسیج ، اداره منابع طبیعی ، شهرداری و کارشناسان خبره از دانشگاه ها و …… راهکارهای اجرایی و عاجل برای مقابله با این پدیده خطرناک تدبیر نمایند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest