شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ  نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ در سیزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest