شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ گزارش سازمان زیباسازی در خصوص ساماندهی تابلو هیئت های مذهبی مطرح و مقرر گردید :

الف) مکاتبه ای با فرمانداری ویژه کاشان انجام تا مراتب به لحاظ حساسیت موضوع در شورای تأمین شهرستان مطرح گردد.

ب)  سازمان زیباسازی با دیدار علمای دینی سطح شهر نسبت به توجیه طرح و محاسن آن اقدام نماید.  

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ در بیست و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱/۳/۱۳۹۵ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest