شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

لایحه پیشنهادی بهای خدمات ( منابع درآمدی ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان برای اجرا در سال ۱۳۹۴ مطرح و پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات اعضای شورا مقرر گردید پس از انجام اصلاحات در بعضی از آیتم ها مراتب جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارائه گردد.

مصوبه دوم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ در بیست بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و نهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest