شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ در اجرای بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آقایان امیرحسین پارسا ـ جواد حاجی قدیری و مصطفی کردمیل به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهربه مدت یکسال جهت اظهار نظر در پرونده های املاک متشکله در هیئت های حل اختلاف مالیاتی انتخاب گردیدند.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۴ در بیست وپنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest