شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ ادامه بررسی لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری در قالب ماده واحده و جداول پیوست طی نامه شماره ۳۹۵۴۵/۴۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ مطرح و پس از بحث و بررسی ، ضمن موافقت با بندهای ارائه شده ، با حذف ردیف های ۵۲۳۰۴۱ و ۵۲۳۰۳۴ موافقت نگردید و مقرر شد اعتبار ابقاء ردیف ۵۲۳۰۴۱ و بخشی از اعتبار ۵۲۳۰۳۴ از محل کسر مبلغ پیشنهادی ردیف ۳/۵۳۹۰۱۹ تأمین گردد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest