شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه دانشگاه کاشان در خصوص معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر برای شرکت در جلسات کارگروه مشترک قرائت و آقایان دکتر سیدعلی ثابت ـ مهندس علی رسول زاده ـ علی هاشمی طاهری و مهندس سیدمهدی ناظم رضوی رؤسای کمیسیون های امور عمرانی و فنی ـ نظارت و حقوقی و فرهنگی و اجتماعی به عنوان نمایندگان شورا انتخاب و معرفی گردیدند.

مصوبه دوم :

ـ با عنایت به تدوین برنامه پنج ساله شهرداری کاشان موارد ذیل مصوب گردید:

الف) مقرر گردید به منظور هماهنگی بیشتر با ادارات ـ سازمان ها ـ مؤسسات و …. پروژه ها و راهبردهای مورد نظر جهت لحاظ نمودن در برنامه راهبردی شهرداری تقاضا شود.

ب) مقرر گردید سیاست های کلان مدنظر شورا به شهرداری ابلاغ گردد.

پ) مقرر گردید شهرداری تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به تدوین و نهایی کردن برنامه اقدام و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ در هفده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest