شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ با عنایت به گزارش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از چگونگی وضعیت بیماران صعب العلاج و مسائل پیرامونی آن ، مقرر گردید سازمان زیباسازی شهرداری کاشان همکاری های لازم را در خصوص اطلاع رسانی با این عزیزان مبذول نماید.مصوبه دوم :

ـ مقرر گردید شرکت گردشگری میقات آریا با توجه به ارائه کلیات تهیه سند گردشگری ، نسبت به تنظیم نهایی آن اقدام و مراتب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ در سی و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و نهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest