شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

_ بودجه سرمایه گذاری شهرداری کاشان که به صورت جداگانه و به صورت پیوست بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری ارسال گردیده بود، مطرح و اعضای شورای اسلامی شهر با سطح دوم پیشنهاد شهرداری که با مبلغ حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است ، موافقت نمودند.

مصوبه دوم :

_ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهل و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ در بیست و نه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

_ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی اُمین جلسه کمیسیون عمرانی و فنی شورا مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest