شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ در خصوص مباحث کوی شهید مفتح ( معابر دست چپ واقع در انتهای خیابان شهید ابوالفضلی ) و به منظور هماهنگی با شورای تأمین شهرستان در جلوگیری شکل گیری نقاط ایجاد جرم در حاشیه شهر، مقرر گردید شهرداری از هر نوع ساخت و ساز بی رویه و گسترش حاشیه نشینی جلوگیری و با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به اجرای آراء صادره و قطعی شده کمیسیون ماده صد در مورد ساخت و سازهای خلاف ضوابط شهرسازی در محل مذکور اقدام نماید.

 

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ در چهارده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest