شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ پس از استماع نقطه نظرات ریاست و اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه کاشان و همچنین بیان دیدگاههای اعضای شورای اسلامی شهر ، مقرر گردید کارگروهی متشکل از نه نفر به صورت مشترک فی مابین دانشگاه ، شهرداری و شورای اسلامی شهر تشکیل و گزارش فعالیت این کارگروه به صورت فصلی در صحن علنی شورا برای تصمیم گیری قرائت گردد.

مصوبه دوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ در سی و شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest