شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

۱ـ ادامه بررسی کدهای هزینه ای بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۵ انجام و پیشنهادات شهرداری در خصوص طرح تملک ـ طرح جامع ساماندهی حمل و نقل ـ طرح آزادسازی بلوار فاطمیه و ………….. مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و سومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest