شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۸ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد و ابتداء منشی شورا نامه های رسیده را قرائت و سپس آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ، از روسای کمیسیون های تخصصی درخواست نمودند گزارشی از جلسات تشکیل شده را به اطلاع اعضای شورا برسانند.

در ادامه شهردار کاشان به اتفاق تعدادی معاونین و مدیران در جلسه حاضر و درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان مورد بررسی و تبادل نظر اعضای شورا قرار گرفت. جلسه در ساعت ۳۰/۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول : مصوبه ای نداشت .

مصوبه دوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت.

۲-دستور کار شماره دو: تصمیمات ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  مورخ  ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب رسید.

۳-دستور کار شماره سه : مصوبه ای نداشت

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقایان علی هاشمی طاهری ، سید مهدی ناظم رضوی ، مجید شمس در جلسه شماره ۳۱ مورخ ۰۹/۱۲/۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.