شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور : جلسه راس ساعت ۳۰/۱۸ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضـــور اکثریت اعضاء تشکیل و دستور کار توسط منشی شورا قرائت گردید ، ریاست شورا آقای رسول زاده ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان جلسه از حضور آنها قدردانی نمود ، نامه ۲۷۰۵۲/۱۰ – ۲۴/۷/۹۶ شهرداری در خصوص اطلاعات خواسته شده در خصوص افتتاح حساب برای واریزی وجوه حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستـــور کار شورا قرار گرفت ، ادامه بررسی لایحه تاسیس سازمان مشاغــــل شهری و فرآورده های کشاورزی دستور کار بعدی شورا بود و مدیر طرح و برنامه پیرامون عملکرد سازمان صدر الذکر توضیحاتی داد ، سپس مسئولین دفتر خدمات نیروی هوافضای سپاه در جلسه حاضر و پیرامون موضوع فرودگاه مباحثی مطرح نمودند و در پایان آقای مهندس ابریشمی راد به بیان دیدگاه های خود در رابطه با موضوعات مطرح شده پرداخت ، جلسه در ساعت ۳۰/۲۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  اول :

دستور کار اول  مورد تصویب قرار گرفت مصوبه اول :

نامه شماره ۲۷۰۵۲/۱۰ – ۲۴/۷/۹۶ در خصوص اطلاعات خواسته شده برای افتتاح حساب برای واریزی وجوه حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد شمارحساب ۳۱۰۰۰۰۲۶۷۷۰۰۷ نزد بانک ملی کاشان (بصورت فایل اکسل) جهت واریز وجوه صدر الذکر به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اعلام گردد.خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار دوم  :

دستور کار مورد تصویب قرار گرفتمصوبه دوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه  مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶در پانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار سوم :

 

 

دستور کار مورد تصویب اعضاء قرار گرفتمصوبه سوم :

تاسیس سازمان مشاغل شهری  و فرآورده های کشاورزی به تصویب رسید .

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار سوم :

 

دستور کار مورد تصویب اعضاء قرار گرفت

خلاصه و نتایج جلسه:

۱- دستور کار شماره یک : در خصوص اطلاعات خواسته شده برای افتتاح حساب برای واریزی وجوه حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۲-دستورکار  شماره دو : نتایج بررسی ها و تصمیمات ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه  مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶در پانزده بند با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۳- دستور کار سه : تاسیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با رای اکثریت آراء به تصویب رسید .

۳-آقایان/خانم‌ها  **** درخصوص دستور کار شماره ***** رأی مخالف دادند.

۴- در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقایان علیرضا پور عسگری و علی هاشمی طاهری در جلسه شماره ۱۲ مورخ ۲۵/۰۷/۹۶  مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.