شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ ضمن تشکر از همکاری های ارزشمند و صمیمانه دادستان و ریاست دادگستری با شورای اسلامی شهر و حوزه شهرداری ، مقرر گردید کمیته ای با محوریت کمیسیون نظارت و حقوقی به منظور رصد مسائل و حل معضلات در حوزه های مختلف از قبیل
حاشیه نشینی ، برخورد با زمین خواران و …… تشکیل و با برگزاری جلسات مشترک نسبت به حل موضوعات اقدام لازم معمول گردد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سی و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ در بیست بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات ششمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest